முரண் – 9


பயிற்சி வாகனத்தில்
எழுதப்பட்டிருந்தது
வேகம்

சமூக ஊடகங்கள்

பசி


நாங்கள் சாதாரணமானவர்கள்
அதனால் தான்
பசி அசாதாரணமாக இருக்கிறது

சமூக ஊடகங்கள்

முரண் – 8


வறுமை ஓழிப்பு மா நாட்டிற்கு பின்
விருந்து
ஐந்து நட்சத்தர ஓட்டலில்

சமூக ஊடகங்கள்

அகமும் புறமும்


வெயிலில் பக்தர்கள்
குளிர் அறையில் கடவுள்

சமூக ஊடகங்கள்

கடவுள்


வெளியே வெப்பத்தின் கொடுமை
இருந்தும் இருட்டறை விட்டு
வெளியே வரவில்லை எந்த கடவுளும்

சமூக ஊடகங்கள்

முரண் – 7

ஓங்கி வளர்த்த கட்டிடத்தில்
ஓளிர்ந்தன பொன் நிற எழுத்துகள்
குடிசைப் பகுதி மாற்று வாரியம்

சமூக ஊடகங்கள்

முரண் – 6

மருத்துவமனையில் நோயாளியை
பெயரிட்டு அழைத்தார்கள்
ஆரோக்யம் இங்கே வா

சமூக ஊடகங்கள்

முரண் – 5

குடிசையிலிருந்து ஒலித்தது குரல்
கோடீஸ்வரா சாப்பிட வா

சமூக ஊடகங்கள்

முரண் – 4

இரங்கல் கூட்டதில்
ஓங்கி ஒலித்தன குரல்கள்
தலைவர் வாழ்க

சமூக ஊடகங்கள்

முரண் – 3

வேலைகாரியை அழைத்தார்கள்
ராஜ குமாரி இங்கே வா

சமூக ஊடகங்கள்

முரண் – 2

கடையில் எழுதப்பட்டிருந்தது
திருமகள் வேஸ்ட் பேப்பர் மார்ட்

சமூக ஊடகங்கள்

முரண் – 1

இறைச்சி கடையில் எழுதப்பட்டிருந்தது
அன்பு மட்டன் ஸ்டால்

சமூக ஊடகங்கள்

நிஜங்கள்

கனவுகளோடு விடிகிறது
கவிதைகளோடு முடிகிறது

சமூக ஊடகங்கள்

காட்சிப் பிழை


பசுவுக்கு தீனி
பார்த்து கொள்பவன் பட்டினி

சமூக ஊடகங்கள்

தடையங்கள்


சாதனை படைத்ததாய்
எண்ணிக்கொன்டு
வானவெளில் காலடி எடுத்து வைத்தபோது
ஏற்கனவே பல காலடி தடையங்கள்

சமூக ஊடகங்கள்

சிவகாசி சிறுவர்கள்


இங்கே மழலைகளின் கையில் மத்தாப்புகள்
என்றாலும் இவர்கள் வாழ்வில் தீபாவளியே இல்லை

சமூக ஊடகங்கள்

ஜோதிடன்


தன் எதிர்காலம் கணிக்க தெரியா ஜோதிடன்
மற்றவர்களுக்காக மரத்தடியில்

சமூக ஊடகங்கள்