மண்குதிரை


புற்கள் இருந்தும்
மேயவில்லை
மண்குதிரை

சமூக ஊடகங்கள்

தாய்மை நினைவுகள்


கட்டிய கட்டிடம் கடக்கையில்
எட்டி பார்கிறது மனது
குழந்தைக்கு கட்டிய தூளியும்
பாடிய தாலாட்டும்

சமூக ஊடகங்கள்

நூலகம்


நூலகத்தில் எழுதப்பட்டிருந்தது
சப்தம் செய்யாதீர்
பாவம் அணில்களுக்கு படிக்க தெரியாது

சமூக ஊடகங்கள்

பசி


நாங்கள் சாதாரணமானவர்கள்
அதனால் தான்
பசி அசாதாரணமாக இருக்கிறது

சமூக ஊடகங்கள்

முரண் – 8


வறுமை ஓழிப்பு மா நாட்டிற்கு பின்
விருந்து
ஐந்து நட்சத்தர ஓட்டலில்

சமூக ஊடகங்கள்

அகமும் புறமும்


வெயிலில் பக்தர்கள்
குளிர் அறையில் கடவுள்

சமூக ஊடகங்கள்

கடவுள்


வெளியே வெப்பத்தின் கொடுமை
இருந்தும் இருட்டறை விட்டு
வெளியே வரவில்லை எந்த கடவுளும்

சமூக ஊடகங்கள்

நிஜங்கள்

கனவுகளோடு விடிகிறது
கவிதைகளோடு முடிகிறது

சமூக ஊடகங்கள்

காட்சிப் பிழை


பசுவுக்கு தீனி
பார்த்து கொள்பவன் பட்டினி

சமூக ஊடகங்கள்

தடையங்கள்


சாதனை படைத்ததாய்
எண்ணிக்கொன்டு
வானவெளில் காலடி எடுத்து வைத்தபோது
ஏற்கனவே பல காலடி தடையங்கள்

சமூக ஊடகங்கள்

சிவகாசி சிறுவர்கள்


இங்கே மழலைகளின் கையில் மத்தாப்புகள்
என்றாலும் இவர்கள் வாழ்வில் தீபாவளியே இல்லை

சமூக ஊடகங்கள்

ஜோதிடன்


தன் எதிர்காலம் கணிக்க தெரியா ஜோதிடன்
மற்றவர்களுக்காக மரத்தடியில்

சமூக ஊடகங்கள்