கிரகணம்

கிரகணத்திற்கு சில மணி நேரத்திற்கு (3 – 4 நேரம்) முன் உணவு உட் கொள்ளவேண்டும்.

கிரகண காலத்தில் உணவு செரித்தல் குறைவாகக் கூடும்.

மேலும் கிரகண காலத்தில் கண்ணுக்கு தெரியாத புழுதிப் படலம் எற்படும். அது உணவுகளில் மீது படியும். அது மிகப் பெரிய உடல் உபாதைகளை ஏற்படுத்தும்.

கிரகணத்திற்கு பின் வீட்டினை சுத்தப்படுத்துதல் இதன் பொருட்டே.

சமூக ஊடகங்கள்

செவ்வாய் தோஷம்

பெரும்பாலான பெற்றோர்கள் பயம் கொள்ளும் விஷயம் செவ்வாய் தோஷம்.

அறிவியல் பூர்வமான உண்மைகள்.

செவ்வாய் தோஷம் கொண்டவர்கள் உடலில் சூடு அதிகம் இருக்கும். மற்றவர் செவ்வாய் தோஷம் அற்றவராக இருந்து திருமணம் செய்தால் குழந்தை பிறப்பு கடினமாகும். இருவருக்கும் செவ்வாய் தோஷம் இருப்பின் குழந்தை பிறப்பினில் குறை இருக்காது.

இது என் வரையினில் உணரப்பட்ட விஷயம்.

சமூக ஊடகங்கள்