அறிவோம் அழகுத் தமிழ் வார்த்தை – இல்லி

தமிழ் அன்னை

ஓவியம் : இணையம்

‘அறிவோம் அழகுத் தமிழ் வார்த்தை’ –  இல்லி

பொருள்

  • பொள்ளல்
  • சிறு துளை
  • தேற்று மரம்
  • வால்மிளகு
  • தூண்டில் புழு

குறிப்பு உதவி / இலக்கிய பயன்பாடு

பாடல்

எண்ணிலி இல்லி அடைத்துஅவ் இருட்டறை
எண்ணிலி இல்லியோடு ஏகில் பிழைதரும்
எண்ணிலி இல்லியோடு ஏகாமை காக்குமேல்
எண்ணிலி இல்லதோர் இன்பமது ஆமே.

10ம் திருமுறை – திருமந்திரம் – திருமூலர்

கருத்து உரை

எண்ண இயலாதா அளவு துளைகளுடன் கூடிய இருட்டறை ஒன்று உள்ளது. ஆயினும் அந்த அறையில் சிறிதும் ஒளிபுகாது இருட்டில் இருக்கிறது.  இந்த இருள் எத்தகைய துன்பத்தை தரும் என்பது குறித்து சொல்லப்பட வேண்டியது இல்லை. ஆனாலும் இறைவன் திரு உள்ளம் பற்றுவான் ஆயின் பெரிய இன்பம் தரும் மாளிகை ஒத்ததாகிய இல்லம் கிடைத்துவிடும்.

விளக்க உரை

  • திருவருள் துணைகிடைத்தலின் அருமையை இப்பாடல் விளக்கும்
  • எண்ணிலி இல்லி – மயிர்க்கால்கள்
  • இருட்டறை – தேகம்
  • பெரியதோர் இன்பம் – திருவருள். இன்பம், சிவானந்தம்

சமூக ஊடகங்கள்

Leave a Reply